Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz interface

term
interface
termín
rozhraní
definition

abstraction of the behaviour of an object that consists of a subset of the interactions of that object together with a set of constraints on when they may occur

definice

abstrakce chování daného objektu, který se skládá z podmnožiny interakcí tohoto objektu společně s množinou omezení, která určuje, kdy se mohou objevit