Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz interchange

term
interchange – Transmodel
termín
přestup
definition

the scheduled possibility for transfer of passengers between two SERVICE JOURNEYS at the same or different STOP POINTS

NOTE In order to reach the destination of a trip, a passenger will have to interchange between vehicles running on different LINEs, if there is no direct service between the origin and the destination STOP POINTS. A transfer will be necessary where the passenger will leave the vehicle at a particular STOP POINT and enter another vehicle (which serves another JOURNEY PATTERN, usually on a different LINE, at the same or another STOP POINT). Such interchanges may be planned and even sometimes guaranteed. They are therefore controlled during operations.

definice

<Transmodel> možnost přesunu cestujících podle jízdního řádu mezi dvěma OBSLUŽNÝMI JÍZDAMI ze stejného nebo různých ZASTÁVKOVÝCH BODŮ

POZNÁMKA 1 k heslu Aby cestující dosáhl cíle své cesty, musí v případě, že mezi počátečním a cílovým zastávkovým bodem neexistuje přímý spoj, přestoupit mezi vozidly různých linek. Přesun je nezbytný mezi určitým zastávkovým místem, ve kterém cestující opustí vozidlo a nastoupí do dalšího vozidla (který se řídí podle jiného diagramu jízdy, obvykle odlišné linky ve stejném nebo jiném zastávkovém bodě). Takovéto přestupy mohou být plánované a občas i zaručené; jsou proto řízeny v průběhu provozu.