Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz informative messages

term
informative message – SIRI
termín
informativní zpráva
definition

an informational message that is exchanged between Participants using a General Message service.

NOTE 1 to entry: Informative messages have an identifier and version so they can be updated and revoked. Their content may be in plain text, or structured according to an agreed format. Informative messages may be segregated into separate information channels according to an agreed categorisation, for example , Warning, Advice, etc.

definice

<SIRI> zpráva vyměněná mezi účastníky pomocí obecné zprávové služby

POZNÁMKA 1 k heslu Informativní zprávy mají identifikátor a verze, takže mohou být aktualizovány a odvolány; jejich obsah může být ve formátu prostého textu, nebo strukturovaný podle dohodnutého formátu.

POZNÁMKA 2 k heslu Informativní zprávy mohou být rozděleny do samostatných informačních kanálů podle dohodnuté kategorizace, například varování, doporučení atd.

standard (extrakt)