Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz incidenty

termín
incident
term
incident (Transmodel term)
definice

<Transmodel> nepředvídaná událost ovlivňující provoz sítě

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI je průběh incidentu prezentován pod heslem situace.

definition

an unforeseen EVENT influencing the operation of the network

In SIRI, progression of an Incident is represented by a Situation.

standard (extrakt)