Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz identifikovat

termín
identifikovat
term
identify
definice

vytváří spojení mezi subjektem údajů a jeho osobními informacemi nebo množinou osobních informací

definition

establishes the link between a data subject and its PI or a set of PI

standard (extrakt)