Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz funkce

termín
funkce
term
function
definice

zamýšlený účinek systému, subsystému, výrobku nebo části

POZNÁMKA 1 k heslu Funkce by měly mít jediný konkrétní účel. Názvy funkcí by měly mít deklarativní strukturu (například „Validovat dálkové ovládání“) a vyjadřovat „co“ má být uděláno, nikoli „jak“. Správné pojmenování umožňuje jednoduše odvodit koherentní návrhové komponenty.

definition

intended effect of a system, subsystem, product, or part

Note 1 to entry: Functions should have a single definite purpose. Function names should have a declarative structure (e.g. “Validate telecommands”) and say “what” is to be done rather than “how”. Good naming allows design components with strong cohesion to be easily derived.