Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz functionality

term
functionality
termín
funkčnost
definition

group of parameter which are able to measure the performance of an EFC system, e.g. communication, application, vehicle and traffic characteristics

definice

skupina parametrů, které jsou schopny měřit funkční charakteristiky systému EFC

POZNÁMKA 1 k heslu Parametry funkčnosti mohou zahrnovat charakteristiky spojení, aplikace, vozidla a dopravního provozu.

standard (extrakt)