Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz exception reports

term
exception report
termín
zpráva o výjimce
definition

report that is generated according to the condition(s) in an application, and forwarded to a jurisdiction by a service provider

definice

<TARV> zpráva vygenerovaná na základě podmínek aplikace a předaná poskytovatelem služby jurisdikci

standard (extrakt)