Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz electronic fee collection

term
electronic fee collection (EFC)
termín
elektronický výběr poplatků
definition

toll charging by electronic means via a wireless interface

NOTE The actual payment (collection of the fee) may take place outside the toll system.

definice

vybírání mýtného formou výměny dat, například prostřednictvím bezdrátového spoje