Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz dopravy

termín
doprava
term
transport; transportation
definice

úmyslný pohyb (jízda, plavba, let) dopravních prostředků po dopravních cestách nebo činnost dopravních zařízení; odvětví národního hospodářství, které zajišťuje a uskutečňuje přemísťování osob a věcí

POZNÁMKA 1 k heslu Doprava sestává z infrastruktury, dopravních prostředků a provozu.

definition

transportation movement of people and goods from one location to another performed by modes, such as air, rail, road, water, cable, pipeline and space and the field comprises the attributes of infrastructure, vehicles, and operations

termín
doprava (nákladní)
term
transport
definice

v kontextu AVI a DG, vozidla sloužící k přesunu zásilky od dodavatele zboží k příjemci, nebo vratných jednotek systémem nazpět

definition

within the context of AVI and DG, the vehicles used to move a consignment from the goods provider to the receiver or returnables back through the system

standard (extrakt)