Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz data link layer

term
data link layer (DLL; L2)
termín
spojová vrstva
definition

the conceptual layer of control or processing logic existing in the hierarchical structure of a station that is responsible for maintaining control of the data link

NOTE The data link layer functions provide an interface between the station higher layer logic and the data link. These functions include address/control field interpretation, channel access and command PDU (protocol data unit) /response PDU generation, transmission and interpretation.

definice

koncepční vrstva řízení procesní logiky v hierarchické struktuře zodpovědná za řízení datového spojení; funkce této vrstvy poskytují rozhraní mezi vyššími vrstvami a datovým spojením

POZNÁMKA 1 k heslu Tyto funkce zahrnují překladač adresních-řídicích polí, přístup na komunikační kanál a řízení PDU (protokol datové jednotky), generování odpovědi PDU, přenos a interpretaci.

standard (extrakt)