Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz coordinate pair

term
coordinate pair
termín
dvojice souřadnic
definition

set of two coordinates (one longitude value and one latitude value), representing a position on the earth model

definice

množina dvou souřadnic (jedna je hodnota zeměpisné délky a druhá je hodnota zeměpisné šířky) reprezentující polohu na modelu Země

standard (extrakt)