Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz commands

term
command
termín
příkaz
definition

data packet which is prepared by one system in order to control some function(s) of another system

NOTE Commands may be conveyed as a subscription (request) or publication (reply) depending on the design of the specific data exchange.

definice

datový paket, který je vytvořen jedním systémem, aby řídil některé funkce druhého systému

POZNÁMKA 1 k heslu Příkazy lze přenášet jako subskripci (požadavek) nebo publikaci (odpověď) v závislosti na návrhu konkrétní výměny dat.

standard (extrakt)