Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz centre

term
centre
termín
centrála
definition

computer or network that is required to meet a standardized communications interface over a fixed-point communications network, regardless of whether it is the only system within the building or just one of many, or even if it is located in the field

definice

jakýkoli počítač nebo počítačová síť, které odpovídají normalizovanému komunikačnímu rozhraní přes komunikační síť s pevným bodem, bez ohledu na to, zda je centrála systémem umístěným v budově, nebo je umístěna na straně infrastruktury