Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz cartographic feature

term
cartographic feature
termín
mapový geoprvek
definition

data model entity that represents geometrical information for display purposes

NOTE A cartographic feature has non-explicit topology; it has zero-, one- and two-dimensional types, i.e. Display Point, Polyline, and Polygon.

definice

entita datového modelu, která reprezentuje geometrickou informaci pro účely zobrazení

POZNÁMKA 1 k heslu Mapový prvek nemá explicitní topologii, má být bezrozměrného, jednorozměrného a dvourozměrného typu, například zobrazený bod, složená čára a polygon.

standard (extrakt)