Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz bod

termín
bod
term
point
definice

bezrozměrný prvek, který stanoví geometrickou polohu; je určen dvojicí nebo trojicí souřadnic

definition

zero-dimensional element that specifies geometric location specified by one coordinate pair or triplet

standard (extrakt)
termín
bod
term
point – Transmodel
definice

<Transmodel> 0dimenzionální uzel sítě používaný pro popis prostorové sítě; BODY mohou být umístěny v POLOZE v daném LOKAČNÍM SYSTÉMU

definition

a 0-dimensional node of the network used for the spatial description of the network; POINTs may be located by a LOCATION in a given LOCATING SYSTEM