Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz authority

term
authority (Transport Organisations MODEL)
termín
správní úřad (MODEL dopravních organizací)
definition

the organisation under which the responsibility of organising the transport service in a certain area is placed

definice
standard (extrakt)
term
authority
termín
úřad
definition

organization that is allowed by public law to identify a vehicle using ERI

definice

<ERI> organizace, která má zákonné právo identifikovat vozidlo prostřednictvím ERI

standard (extrakt)
term
authority
termín
úřad; správní úřad
definition

statutory body existing within a jurisdiction and a specific area of responsibility that administers legislation to regulate trade and/or monitors compliance with existing legislation

definice

statutární orgán v rámci jurisdikce s vymezenou odpovědností, který v souladu s legislativou vykonává dohled nad trhem a/nebo sleduje shodu procesů s legislativou