Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz areas

term
area
termín
oblast
definition

two-dimensional, geographical region on the surface of the earth

NOTE 1 to entry: An area can be represented as an implicit area or an explicit area.

definice

dvourozměrná geografická oblast na povrchu země

POZNÁMKA 1 k heslu Oblast může být vyjádřena jako implicitní nebo explicitní plocha.