Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz accuracy

term
accuracy
termín
přesnost
definition

measure of closeness of results of observations, computations, or estimates to the true values or the values accepted as being true

definice

těsnost shody mezi výsledky z pozorování, výpočty nebo odhady skutečných hodnot, nebo hodnot přijatých za správné