Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz accessibility

term
accessibility – IFOPT
termín
přístupnost
definition

the possibility of a user with a specific USER NEED, such as a disability or encumbrance, to access either fixed or moving Public Transport facilities

definice

<IFOPT> možnost přístupu uživatele se specifickými uživatelskými potřebami k pevným nebo pohyblivým zařízením veřejné dopravy osob

standard (extrakt)