Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Zastávkové místo

termín
zastávkové místo
term
stop place – IFOPT
definice

<IFOPT> místo, které zahrnuje jednu nebo více lokací, kde vozidla mohou zastavit a kde cestující mohou nastoupit do vozidla nebo jej opustit nebo se připravit na cestu

POZNÁMKA 1 k heslu Zastávkové místo má obvykle jeden nebo více dobře známých názvů.

definition

a place comprising one or more locations where vehicles may stop and where passengers may board or leave vehicles or prepare their trip

NOTE 1 to entry A STOP PLACE will usually have one or more well known names, of which the preferred one would be defined as its COMMON NAME.

standard (extrakt)