Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz WHMIS

termín
informační systém pro pracoviště s nebezpečnými materiály
term
workplace hazardous materials information system (WHMIS)
definice

nařízení kanadské vlády jako ekvivalent k normě OSHA pro komunikaci o nebezpečných nákladech, používané ve Spojených státech amerických

POZNÁMKA 1 k heslu V mnoha způsobech je systém značení WHMIS podobný systému HMIS. Nalézá se většinou jako sada značek a symbolů na přepravovaném zboží. WHMIS ani HMIS však nenahrazují patřičné nápisy, značky a symboly pro označování zásilek. Díky mezinárodní harmonizaci se očekává zavedení WHMIS po celém světě do roku 2008.

definition

canadian government regulation equivalent to the OSHA standard hazard communication standard (HCS) in the United States

NOTE In many ways, the WHMIS system of labelling is similar to the HMIS system and may be found as a set of labels and markings on goods being transported. Neither WHMIS nor HMIS is a substitute for proper shipping placards, labels and markings. Thanks to international harmonization, WHMIS is expected to be implemented worldwide by 2008.

standard (extrakt)