Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VERSION FRAME

term
version frame – Transmodel
termín
rámec verzí
definition

set of VERSIONS referring to the same DATA SYSTEM and belonging to the same TYPE OF FRAME

Note 1 to entry: A FRAME may be restricted by VALIDITY CONDITIONs.

Note 2 to entry: In IFOPT, used to group elements such as STOP PLACEs, STOP PLACE SPACEs and PATH LINKs into a common model version when each item does not have its own version.

definice

<Transmodel> soubor VERZÍ odkazující na stejný datový systém a patřící ke stejnému TYPU RÁMCE

POZNÁMKA 1 k heslu RÁMEC může být omezen PODMÍNKAMI PLATNOSTI.

POZNÁMKA 2 k heslu V IFOPT se použije k seskupení do společné verze modelu, pokud základní prvky jako jsou ZASTÁVKOVÁ MÍSTA, ZASTÁVKOVÉ PROSTORY A SPOJOVACÍ CESTY, nemají vlastní verzi.