Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VEHICLE STOPPING POSITION

term
vehicle stopping position – IFOPT
termín
pozice zastavení vozidla
definition

stopping position of a vehicle or one of its components as a Location

NOTE 1 to entry: May be specified as a ZONE corresponding to the bounding polygon of the vehicle, or one or more POINTs corresponding to parts of the vehicle such as a door.

NOTE 2 to entry: If given as a single point, indicates the position for the door relative to an indicated side of the vehicle.

definice

<IFOPT> místo zastavení vozidla nebo jednoho z jeho komponentů, jako poloha

POZNÁMKA 1 k heslu Může být specifikována jako zóna odpovídající ohraničujícímu mnohoúhelníku vozidla nebo jednomu nebo více bodům odpovídajícím částem vozidla, jako například dveře.

POZNÁMKA 2 k heslu Pokud je určena jediným bodem, pak ukazuje pozici dveří ve vztahu k uvedené straně vozidla.