Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VALIDITY CONDITION

term
validity condition – Transmodel
termín
podmínka platnosti
definition

condition used in order to characterise a given VERSION of a VERSION FRAME

Note 1 to entry: A VALIDITY CONDITION consists of a parameter (e.g. date, triggering event, etc.) and its type of application (e.g. for, from, until, etc.).

definice

<Transmodel> podmínka používaná k charakteristice dané VERZE z RÁMCE VERZE

NOTE PODMÍNKU PLATNOSTI tvoří parametr (například datum, spuštění akce apod.) a způsob jeho použití (například na dobu, od, do atd.)