Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz VAC

termín
řízení přístupu vozidla
term
vehicle access control (VAC)
definice

řízení regulovaných vozidel vjíždějících a vyjíždějících z řízených oblastí a související vybírání poplatků a pokut

definition

control of regulated vehicles ingress to and egress from controlled areas and associated penalties and levies