Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz UDP

termín
protokol uživatelských datagramů
term
user datagram protocol (UDP)
definice

protokol přenosové vrstvy bez navazování spojení ze sady protokolů TCP/IP, který stejně jako protokol TCP používá protokol IP, ale na rozdíl od něj poskytuje doručení datagramu bez záruk

definition

connectionless protocol from the TCP/IP set , belonging to the transport layer; similar to TCP, it uses protocol IP, but does the delivery without confirmation

standard (extrakt)