Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TYPE OF VERSION

term
type of version (Generic Version MODEL)
termín
druh verze (obecný MODEL verze)
definition

a classification of VERSIONs. E.g shareability of ENTITies between several versions

definice

klasifikace VERZÍ (např. možnost sdílení ENTIT mezi různými verzemi)

standard (extrakt)