Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TIMING POINTs

term
timing point (Transmodel)
termín
časovací bod
definition

a POINT against which the timing information necessary to build schedules may be recorded.

NOTE 1 to entry In SIRI, may be, but is not necessarily, a STOP POINT.

NOTE 2 to entry In many systems, Target Times for stops that are not timing points are interpolated simplistically from the timing points by either the scheduling system, or the AVMS system, and may represent a lower level of accuracy of prediction.

definice

<Transmodel> BOD, na základě kterého mohou být zaznamenány časové informace nezbytné k sestavení jízdního řádu

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI se může jednat o zastávkový bod.

POZNÁMKA 2 k heslu V mnoha systémech jsou cílové časy pro zastávky, které nejsou časovými body, zjednodušeně interpolovány z časovacích bodů buď plánovacím systémem, nebo systémem AVMS a mohou představovat nižší úroveň přesnosti predikce.