Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz TIMING LINK

term
timing link (Timing Pattern MODEL)
termín
časovací spoj (MODEL časového diagramu)
definition

an ordered pair of TIMING POINTs for which run times may be recorded

definice

uspořádaná dvojice ČASOVACÍCH BODŮ, pro kterou mohou být zaznamenány provozní časy

standard (extrakt)