Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Subscription

term
subscription
termín
subskripce
definition

request data packet which is prepared by a client in order to request current or future publication(s)

NOTE In some cases, a subscription may be termed a “request”.

definice

požadavek (datový paket), který byl zpracován klientem, aby požadoval aktuální nebo budoucí publikaci

POZNÁMKA 1 k heslu V některých případech lze subskripci označit výrazem požadavek (request).

standard (extrakt)