Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Subscription Manager

term
subscription manager – WS-PubSub
termín
manažer subskripce
definition

a Subscription Manager is a service that allows a Service requestor to create and manipulate Subscription Resources. A Subscription Manager is subordinate to the Notification Producer and may be implemented by the Notification Producer service, or separately as desired. In SIRI only limited capabilities to manage subscriptions are provided.

definice

<WS-PubSub> služba, která umožňuje žadateli o službu vytvořit zdroje subskripce a manipulovat jimi

POZNÁMKA 1 k heslu Manažer subskripce je podřízen producentovi notifikace a může být implementován prostřednictvím služby producenta notifikace nebo separátně podle potřeby.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI jsou manažerovi subskripce poskytovány jen omezené možnosti.

standard (extrakt)