Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Sections

term
section
termín
sekce
definition

spatial subset of a Dataset

NOTE The coverage area of a map sheet, confined by geographic coordinates, can be considered a Section.

definice

prostorová podmnožina datové množiny

PŘÍKLAD Oblast zakreslená na mapovém listu, vymezená geografickými souřadnicemi.

standard (extrakt)