Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz SITUATION ELEMENT

term
situation element
termín
situační prvek
definition

identifiable occurrence in the real world comprising one traffic/travel circumstance which has its own life-cycle

NOTE Details of each situation element are mapped into a single data record.

definice

identifikovatelný jev v reálném světě zahrnující jednu dopravní/cestovní okolnost, která mají svůj vlastní životní cyklus

POZNÁMKA 1 k heslu Podrobnosti každého prvku situace jsou uvedeny v jednom datovém záznamu.

standard (extrakt)
term
situation element – Trident
termín
situační prvek
definition

record of SITUATION STATE at particular time or over a particular period

NOTE 1 A SITUATION is represented by one or more SITUATION ELEMENTS.

NOTE 2 A SIRI SITUATION ELEMENT corresponds to a DATEX2 'Situation Record'.

definice

<Trident> záznam stavu situace v konkrétní době nebo během určitého období

POZNÁMKA 1 k heslu Situace je reprezentována jedním nebo více situačními prvky.

standard (extrakt)