Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ROAD ADDRESS

term
road address – IFOPT
termín
silniční adresa
definition

data associated with a PLACE that can be used to describe the geographical context of a PLACE for the purposes of identifying it in terms of the road network

Note 1 to entry: The ROAD ADDRESS refines the ADDRESS of a PLACE located on a road and uses the attributes such as road number, and name used for conventional identification of a road.

definice

<IFOPT> data asociovaná s místem, která mohou být použita k popisu zeměpisného kontextu místa za účelem jeho identifikace v rámci silniční sítě

POZNÁMKA 1 k heslu Silniční adresa upřesňuje adresu místa umístěného na silnici a používá atributy, jako je číslo silnice a jméno používané pro konvenční identifikaci silnice.

standard (extrakt)
term
road address (Topographic MODEL)
termín
silniční adresa (topografický MODEL)
definition

specialization of ADDRESS refining it by using the characteristics such as road number, and name used for conventional identification of along a road

definice

specializace ADRESY upřesňující adresu pomocí atributů jako je číslo silnice a jméno používané pro běžnou identifikaci podél silnice

standard (extrakt)