Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz QUAYs

term
quay – IFOPT
termín
nástupiště
definition

a place such as platform, stance, or quayside where PASSENGERS have access to PT vehicles, Taxis or other means of transportation

NOTE 1 to entry A QUAY may serve one or more VEHICLE STOPPING PLACES and be associated with one or more STOP POINTS.

NOTE 2 to entry A QUAY is a recursive structure that may contain other sub QUAYS. A child QUAY should be physically contained within its parent QUAY.

definice

<IFOPT> místo, kde mají cestující nastupovat do vozidel veřejné dopravy, taxíků a dalších dopravních prostředků, jako je peron, stanoviště nebo přístaviště

POZNÁMKA 1 k heslu NÁSTUPIŠTĚ může sloužit jednomu nebo více VOZIDLOVÝM MÍSTŮM ZASTAVENÍ a je spojeno s jedním nebo více ZASTÁVKOVÝMI BODY

POZNÁMKA 2 k heslu Nástupiště je rekurzivní struktura, která může obsahovat další podřízená nástupiště. Dceřiné nástupiště má být fyzicky obsaženo ve svém nadřazeném nástupišti.