Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Publisher

term
publisher – WS-PubSub
termín
vydavatel
definition

an entity that processes events in the data feeds and sends Notification messages to a Producer for brokering and distribution to Consumers

NOTE The Producer may carry out additional mediation such as filtering or data transformation. The use of a Notification Producer is transparent in SIRI.

definice

<WS-PubSub> subjekt, který zpracovává události v datovém zdroji a odesílá notifikační zprávy producentovi pro zprostředkování a distribuci uživatelům

POZNÁMKA 1 k heslu Producent může provádět další zprostředkování, jako je filtrování nebo datové transformace. Použití producenta notifikace je v SIRI transparentní.

standard (extrakt)