Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Participants

term
participant – SIRI
termín
účastník
definition

a system that participates in the exchange of messages using the SIRI protocols

NOTE A Participant has a Participant Reference, used to identify the participant in message exchanges, and also used to provide a general purpose namespace to scope arbitrary identifiers of model elements such as line and vehicle identifiers. In SIRI Consumers and Notification Producers (i.e. Control Centres) are Participants.

definice

<SIRI> entita, která se podílí na výměně zpráv pomocí protokolů SIRI; uživatelé a producenti notifikací (tj. řídicí centra)

POZNÁMKA 1 k heslu Účastník má svou referenci, která se používá k jeho identifikaci při výměně zpráv a také k poskytování univerzálních jmenných prostorů pro oblast arbitrárních identifikátorů modelových prvků, jako jsou linky a identifikátory vozidla.