Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PROSTORŮ BODŮ ZÁJMU

termín
prostor bodu zájmu (MODEL bodu zájmu)
term
point of interest space (Point Of Interest MODEL)
definice

specializace KOMPONENTY BODU ZÁJMU na PROSTOR; prostranství v BODĚ ZÁJMU, jako například vestibul

definition

specialisation of POINT OF INTEREST COMPONENT for SPACEs. A physical area within the POINT OF INTEREST, such as a concourse

standard (extrakt)