Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PARKOVACÍHO BODU

termín
parkovací bod (MODEL bodu vozidla a obsluhy)
term
parking point (Vehicle & Crew Point MODEL)
definice

ČASOVACÍ BOD, ve kterém mohou vozidla zůstat bezobslužně stát po dlouhou dobu; návrat vozidla do PARKOVACÍHO BODU značí konec BLOKU

definition

A TIMING POINT where vehicles may stay unattended for a long time. A vehicle's return to park at a PARKING POINT marks the end of a BLOCK

standard (extrakt)