Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PARKING POINT

term
parking point (Vehicle & Crew Point MODEL)
termín
parkovací bod (MODEL bodu vozidla a obsluhy)
definition

A TIMING POINT where vehicles may stay unattended for a long time. A vehicle's return to park at a PARKING POINT marks the end of a BLOCK

definice

ČASOVACÍ BOD, ve kterém mohou vozidla zůstat bezobslužně stát po dlouhou dobu; návrat vozidla do PARKOVACÍHO BODU značí konec BLOKU

standard (extrakt)