Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz PŘÍSTUPOVÉ CESTY

termín
přístupová cesta
term
access path link – IFOPT
definice

<IFOPT> typ externí přístupové cesty spojující místo s dalším místem

POZNÁMKA 1 k heslu Série přístupových cest může být převedena na přístupovou trasu.

POZNÁMKA 2 k heslu Každý konec přístupové cesty by měl spojovat entitu, která je konkrétním podtypem místa, například zastávkové místo, bod zájmu, adresa, silniční adresa, nástupiště atd., tedy přístupové místo. Každý konec přístupové cesty může mít dále specifický vstup stejného konkrétního podtypu místa asociovaného s tímto koncem, tedy vstup na zastávkové místo, vstup na nástupiště, vstup k bodu zájmu atd., který označuje přesný vstup do budovy.

POZNÁMKA 3 k heslu Uvnitř fyzického zastávkového místa by měly být používány přístupové body k zastávce namísto přístupových cest.

definition

a type of external PATH LINK connecting a PLACE with another PLACE

NOTE A sequence of ACCESS PATH LINKs may project onto an ACCESS LINK. Each end of an ACCESS PATH LINK connects to an entity that is a concrete subtype of PLACE, for example STOP PLACE, POINT OF INTEREST, ADDRESS, ROAD ADDRESS, QUAY, etc that is an ACCESSIBLE PLACE. Each end of an ACCESS PATH LINK may further have a specific ENTRANCE of the same concrete subtype of PLACE associated with that end, that is, STOP PLACE ENTRANCE, QUAY ENTRANCE, POINT OF INTEREST ENTRANCE, etc. to indicate the exact entrance to the building. Inside a physical STOP PLACE, STOP PATH LINKs should be used instead of ACCESS PATH LINKs.

standard (extrakt)