Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz ODPOVĚDNOSTI

termín
odpovědnost
term
responsibility
definice

nesená zodpovědnost, právní odpovědnost nebo přičitatelnost, která platí pro entitu, funkci, systém, službu zabezpečení nebo závazek

definition

state of being responsible, accountable or answerable, as for an entity, function, system, security service or obligation

standard (extrakt)