Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz Notification Producer

term
notification producer – WS-PubSub
termín
producent notifikace
definition

a Service that implements the distribution of Notification messages to satisfy Subscriptions.

NOTE The Notification Messages themselves are generated by a Publisher (and may be routed to the Notification Producer via a Notification Broker). A Notification Producer maintains a list of Subscription resources and uses the Topic Filters of the individual Subscriptions to match the Notification Messages with the Subscribers’ interests. If it identifies a match, it issues a notification to the Notification Consumer associated with the Subscription.

definice

<WS-PubSub> služba, která provádí distribuci notifikačních zpráv, aby naplnila subskripce

POZNÁMKA 1 k heslu Notifikační zprávy jsou generovány vydavatelem a mohou být směrovány na producenta notifikace přes zprostředkovatele. Pokud zjistí shodu, vydá notifikaci jejímu uživateli podle konkrétní subskripce.

standard (extrakt)