Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz MN-REQUEST

termín
MN-REQUEST
term
MN-REQUEST
definice

příkaz vydaný síťovou a transportní vrstvou ITS-S a zaslaný entitě managementu ITS-S přes MN-SAP

definition

command issued by the ITS-S networking and transport layer and sent to the ITS-S management entity via the MN-SAP

standard (extrakt)