Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz MANAGEMENT AGENT

term
management agent (Additional Organisation MODEL)
termín
řídicí zástupce (doplňkový organizační MODEL)
definition

specialisation of ORGANISATION for MANAGEMENT AGENTs

definice
standard (extrakt)