Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz L7

termín
aplikační vrstva
term
application layer (L7)
definice

nejvyšší vrstva sedmivrstvého modelu OSI podle ISO 7498-4, která stanoví strukturu a formát obsahu datového paketu podle pravidel a postupů pro výměnu datových paketů

definition

top layer of the OSI seven-layer model as defined in ISO/IEC 7498-4

NOTE This layer defines the structure and format of the data packet content along with the rules and procedures for exchanging data packets.

standard (extrakt)