Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz KOMPLEXNÍ PRVEK

termín
komplexní prvky
term
complex feature – Transmodel
definice

<Transmodel> souhrn JEDNODUCHÝCH PRVKŮ a/nebo KOMPLEXNÍCH PRVKŮ; např. ZASTÁVKOVÁ OBLAST: kombinace ZASTÁVKOVÝCH BODŮ; vlakové nádraží: kombinace JEDNODUCHÝCH PRVKŮ (BODŮ, TRAS) a SLOŽITÝCH PRVKŮ (ZASTÁVKOVÝCH OBLASTÍ)

POZNÁMKA 1 k heslu Zastávkové místo IFOPT je typem komplexních prvků.

definition

aggregate of SIMPLE FEATUREs and/or other COMPLEX FEATUREs

EXAMPLE S A STOP AREA: combination of STOP POINTS; a train station: combination of SIMPLE FEATUREs (POINTs, LINKs) and COMPLEX FEATUREs (STOP AREAs).

NOTE 1 to entry: An IFOPT STOP PLACE is a type of COMPLEX FEATURE.