Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz JOURNEY PATTERN

term
journey pattern – Transmodel
termín
diagram jízdy
definition

an ordered list of STOP POINTS and TIMING POINTS on a single ROUTE, describing the pattern of working for public transport vehicles

NOTE A JOURNEY PATTERN may pass through the same POINT more than once.

The first POINT of a JOURNEY PATTERN is the origin. The last POINT is the destination.

definice

<Transmodel> navazující seznam zastávkových a časovacích bodů na jedné trase, který popisuje strukturu obsluhovanou vozidly veřejné dopravy; diagram jízdy může procházet tímtéž zastávkovým bodem vícekrát než jednou

POZNÁMKA 1 k heslu První zastávkový bod diagramu jízdy je počátek, poslední je cíl. Každá jízda vozidla má svůj příslušný diagram jízdy.

POZNÁMKA 2 k heslu V SIRI nejsou diagramy jízd vyjádřeny na rozhraní: předpokládá se, že prvky jako linka a směr trasy objevující se na trasách jízdy vozidel jsou odvozeny z příslušných diagramů jízd.