Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz JÍZD

termín
jízda (MODEL jízdy vozidla)
term
journey (Vehicle Journey MODEL)
definice

společné vlastnosti JÍZD VOZIDLA a ZVLÁŠTNÍCH SLUŽEB, např. jejich odkaz na účetní charakteristiky

definition

common properties of VEHICLE JOURNEYs and SPECIAL SERVICEs, e.g. their link to accounting characteristics

standard (extrakt)